Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen JCT-Huolto Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.10.2019. Päivitetty 15.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

JCT-Huolto Oy, Saapastie 2, 33950 Pirkkala

Y-tunnus 3136833-4

Sähköposti info@jct-huolto.fi

Puhelin 0408473778

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tilastointi sekä palvelun kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, käyttäytyminen verkkosivulla. Tallennamme rekisteritietoja vähintään viiden vuoden ajan tai kunnes tiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisesta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja vastaanottavat:

– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran
– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön. Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on saapunut verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on saapunut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on saapunut verkkosivulle

Siirry sivun alkuun